Bestuur

Bestuur

Voorzitter *

Vacature

ehbomaasniel.voorz@gmail.com

Secretaris *

Mevr. M. Steijvers

ehbomaasniel.secr@gmail.com

Wolkammererf 1, 6043 SB Roermond

Telefoon: 06 54 92 88 59

Penningmeester *

Dhr. H.J. Schipper

ehbomaasniel.pm@gmail.com

Vicevoorzitter * & Coördinator opleidingen

Mevr. J. Schipper

ehbomaasniel.opl@gmail.com

Ledenadministratie/ verlenging

Dhr. H.J. Schipper

ehbomaasniel.adm@gmail.com

Coördinatie Evenementen

Mevr. M.  Brouns-Spapens

ehbomaasniel.event@gmail.com

Mevr. A.J.C. Bekkers

Verbandmeester Mevr. E.J. Koumans
Coördinatie Reanimatie-opleidingen

Mevr. W. Jong

ehbomaasniel.rea@gmail.com

* Deze bestuursleden vormen het Dagelijks Bestuur van de vereniging.

Vertrouwenspersonen

Mevr. M. Brouns

06 44 42 85 72

Dhr. M.M. Beeren

(0475) 32 84 87