Disclaimer

Disclaimer / Copyright

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

De website “www.ehbomaasniel.nl” en al haar dochterpagina’s, hierna te noemen “ehbomaasniel.nl”, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Ehbomaasniel.nl wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Ehbomaasniel.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over de EHBO vereniging Maasniel en alle bijbehorende onderwerpen.

Functioneren van deze website

Ehbomaasniel.nl garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Ehbomaasniel.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door ehbomaasniel.nl of door u aan Ehbomaasniel.nl middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en links

Verwijzingen naar of links met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Ehbomaasniel.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een link of anderszins wordt verwezen. Ehbomaasniel.nl behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beƫindigen.

Intellectuele / informatieve eigendomsrechten

De intellectuele / informatieve eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij ehbomaasniel.nl. Het is de gebruiker / bezoeker van deze site dan ook niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ehbomaasniel.nl. Deze toestemming kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail via de contactpagina.

Informatie verstrekking door derden

Ingestuurde informatie (tekst, foto’s, etc.) zal geopenbaard kunnen worden na goedkeuring van de medewerkers van Ehbomaasniel.nl, dit in achtneming van de door ons gestelde regels betreffende de inhoud van onze website. Gebruikte informatie van andere bronnen is in toestemming van de rechtshebbende auteur in kwestie, hiervoor zal indien noodzakelijk op de bewuste pagina een naams vermelding komen.

Virussen / Spyware

https://www.ehbomaasniel.nl garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of links die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen, spyware of vergelijkbare schadelijke componenten.