Historie

De historie van EHBO vereniging Maasniel

Door bekendmaking in dagbladen en circulaires werden de inwoners van Maasniel e.o. geïnformeerd omtrent het voornemen een plaatselijke afdeling op te richten. Dit initiatief kwam van de heren Rodenburg en van de Broek.

Naar aanleiding hiervan vond op 23 januari 1949 om 19.00 uur een bijeenkomst plaats in het parochiehuis in Maasniel. Tijdens deze bijeenkomst werd besloten de plaatselijke EHBO-vereniging afdeling Maasniel op te richten. De contributie bedroeg in dat jaar 10 cent per week ( f 5,20 per jaar).

In 1959 bij het 10-jarig bestaan had de vereniging 57 leden.

In 1974 bestond de vereniging 25 jaar. De vereniging kreeg op 9 augustus de Koninklijke Erkenning. Het ledental bedroeg toen 127. De contributie werd na 10 jaar verhoogd naar f 10,–.

In 1995 werden de Statuten en het Huishoudelijk Reglement aangepast; deze waren vanaf het begin van de oprichting nog hetzelfde. De invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek maakte dit noodzakelijk. Het ledental was in dit jaar 99 personen.

In 1999 bestond de vereniging 50 jaar. Op 6 maart was er een feestavond voor de leden in café De Ster met muziek en magie. Voorafgaand hieraan was er een receptie voor collega-verenigingen en andere belangstellenden. Ook de burgemeester van Roermond was op deze receptie aanwezig.

In 2004 zijn er een tweetal AED-apparaten (AED = Automatische Externe Defibrilator) aangeschaft. Vanaf dit moment trainen wij onze leden hiermee.

In 2004 bestond de vereniging 55 jaar. We hebben dit alleen met de leden gevierd, die allen een extra attentie kregen uitgereikt. Het ledental was dit jaar 125.

Onze werkzaamheden zijn sinds de oprichting erg veranderd. Het wordt steeds complexer en moet aan steeds meer eisen voldoen. Ook de leerstof is door de jaren heen erg veel veranderd zodat het van groot belang is om op de hoogte te blijven. Als bestuur en instructeurs proberen we dit op peil te houden en aan onze leden over te brengen.