Nieuws

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022

Onze Algemene Ledenvergadering is gehouden op maandag 28 maart jl.

De agenda is vlot doorlopen en ook de ver- en herkiezing van bestuursleden ging goed. Alle betreffende documenten zijn door alle aanwezigen goedgekeurd. Het financiƫle gedeelte is besproken en de leden hebben decharge verleend aan het bestuur over het jaar 2021. Er is een nieuwe kascommissie gekozen. De nieuwe wet WBTR is besproken, dit betreft wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement. We hebben drie jubilarissen mogen huldigen, te weten mevr. Sampers, 12,5 jaar lid; mevr. N. Emans en dhr. H. Eikelenberg, beide 25 jaar lid.

Mevr. N. Emans
Dhr. H. Eikelenberg
Mevr. D. Sampers

——————————————————————————————————————–

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Voor geĆÆnteresseerden zijn onze Statuten en Huishoudelijk Reglement te vinden op de pagina “Informatie voor leden”.