Nieuws

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN VOOR DRIE VAN ONZE LEDEN!!!

Wij feliciteren:

Mevrouw Kaiser met de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau en Mevrouw van Dommelen en de heer Beeren met de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Uiteraard zal hier in onze eerstevolgende Algemene Ledenvergadering uitgebreid bij worden stil gestaan.

BELANGRIJKE INFORMATIE!!!!

8 APRIL

Aanscherping richtlijnen voor tijdens een reanimatie

Vandaag presenteren wij samen met de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad, het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland de aangescherpte richtlijnen voor tijdens een reanimatie in verband met het coronavirus.

De volgende richtlijnen gelden voor burgerhulpverleners:

 • Luister en voel niet of iemand nog ademhaalt, kijk alleen. Raak het hoofd van het slachtoffer niet aan!

In de 112-meldkamer is een aangepast beleid om te achterhalen of een slachtoffer mogelijk COVID-19 positief is.

Bij een slachtoffer zonder COVID-19 besmetting geldt:

 • Geef geen mond-op-mondbeademing.
 • Geef wel borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan.

Bij een slachtoffer met vermoeden van COVID-19 besmetting geldt:

 • Geef geen mond-op-mondbeademing.
 • Geef geen borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan.

Ga niet naar een reanimatie als:

 • Je je ziek voelt, of iemand in je gezin ziek is.
 • Je behoort tot een hoogrisicogroep.

Ook belangrijk:

 • Bij kinderen (tot de puberteit) geldt het normale reanimatieprotocol. Probeer hierbij zelf een inschatting te maken of het kind in de puberteit is.
 • Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.
 • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere beschermingsmiddelen bij mond-op-mond-beademing, beschermen niet tegen besmetting met het coronavirus. Gebruik ze daarom niet!
 • Desinfecteer je handen en polsen bij een ambulance direct na de reanimatie.
 • Krijg je in de dagen/weken na de reanimatie klachten die mogelijk duiden op COVID-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts.
 • Wees je ervan bewust dat het ambulancepersoneel altijd in beschermende kleding naar een reanimatie toe zal gaan. Het betekent niet dat het slachtoffer ook daadwerkelijk besmet is.

Niet te vergeten: Je bent als burgerhulpverlener in deze bijzondere tijd niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie!

Voor meer informatie over het Corona virus kunt u de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM bezoeken (https://www.rivm.nl/ ).

——————————————————————————————————————–

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Voor ge├»nteresseerden zijn onze Statuten en Huishoudelijk Reglement te vinden op de pagina “Informatie voor leden”.